ผู้แทนจากบริษัท Azbil (Thailand) ได้นำวาล์วควบคุมมามอบให้กับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอน


           เมื่อวันอังคารที่3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ ร.ศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ เป็นผู้แทนหลักสูตรในการรับมอบวาล์วควบคุม (Control Valve ) จำนวน 2 ตัวจากบริษัท Azbil (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสินค้าอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ เครื่องมือวัด  ตัวควบคุม ตัวควบคุมแบบกระจายส่วน และยังเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย