ผู้แทนจากบริษัท ATLANTA (AUTOMATION LIMITED)ได้นำอุปกรณ์ Inverter , Servo Drive (ผลิตภัณฑ์จากบริษัท ROCKWELL AUTOMATION) มามอบให้กับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอน


           เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์  รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ เป็นผู้แทนหลักสูตรในการรับมอบอุปกรณ์ Inverter , Servo Drive (ผลิตภัณฑ์จากบริษัท ROCKWELL AUTOMATION) จากคุณ เลิศวิทย์ วรพงศธร ผู้บริหารจากบริษัท ATLANTA (AUTOMATION LIMITED) ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , PLC , สายไฟฟ้านำสัญญาณ และยังเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย