ผู้แทนจากบริษัท Delta Electronics (Thailand) PCL ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติเพื่อหาความร่วมมือทางวิชาการ


           เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ร.ศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ , ร.ศ. ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ และ ดร. อภินัย ฤกษ์รัตน์ เป็นผู้แทนในการต้อนรับคุณเกษมสันต์ เครือธร Regional Senior Manager จากบริษัท Delta Electronics (Thailand) PCL ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสินค้าอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ เครื่องมือวัด, ตัวควบคุมอุณหภูมิ , PLC , Servo Drive , Inverter และยังเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม , Building Automation อีกด้วย