ผู้แทนจากบริษัท PSEC (PS ENGINEERING CONSULTANTS CO.,Ltd) ได้นำอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ PLC มามอบให้กับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอน


           เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ ผศ.ดร ธีรวัฒน์ เทพมณี และนักศึกษาวิศวกรรมอัตโนมัติชั้นปีที่ 2 และ 3 เป็นผู้แทนหลักสูตรในการรับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและตัวควบคุม PLC ( GE – Fanuc ) และอุปกรณ์ PLC ( Allen Bradley) จากคุณ พิศิษฐ์ แซ่ลิ้ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท PSEC (PS ENGINEERING CONSULTANTS CO.,Ltd ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติในวงการอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ