งานทำบุญตึกวิศวกรรมอัตโนมัติ ในเช้าวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558


           ทางคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์พระสายธรรมยุต - หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา- พระอาจารย์มหาประกอบ วัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสงคราม -พระอาจารย์เชาวน์ ชวนปัญโญ วัดห้วยปลาหลด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก– พระอาจารย์สัมฤทธิ์ (เขียว) ฐิตสิทธิ วัดถ้ำจุนโท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก- พระอาจารย์หมื่น - พระอาจารย์อมร อุตตโล วัดป่าวังพุไซ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พระติดตามจากวัดป่าเขาภูหลวงจำนวน 4 รูป พระติดตามจากวัดป่ามหาไชย 1 รูป มาเจริญพุทธมนต์ และมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิให้กับหลวงปู่ไม อินทสิริด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อคณาจารย์ และนักศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ และรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติจากคณาจารย์จากคณะต่างๆ และรวมไปถึง เจ้าหน้าที่ พนักงานของสถาบันฯ ที่มาร่วมงานในการทำบุญที่ตึกวิศวกรรมอัตโนมัติในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 7.30 น.