การประชุมหารือเกี่ยวกับการรวมตัวของสมาคม Fieldbus Foundation และสมาคม HART Communication Foundation โดยใช้ชื่อใหม่เป็น FieldComm Group ที่โรงแรม A One Bangkok ครั้งที่ 1


           เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติและสมาชิกของสมาคมการค้าระบบฟิลด์บัสไทยได้จัดให้มีประชุมอย่างเป็นทางการที่โรงแรม A One Bangkok เพื่อหารือในการเปลี่ยนชื่อสมาคมใหม่ซึ่งสาเหตุมาจากการรวมตัวกันระหว่างสมาคม Fieldbus Foundation และสมาคม HART Communication Foundation โดยมี Ted Masters (PRESIDENT AND CEO) , Hisashi Sasajima (VICE PRESIDENT) และคุณศรีนคร นนทนาครเป็นผู้ดำเนินการประชุมและได้ทำการแจ้งถึงเหตุผลของการรวมตัวกันทั้ง 2 สมาคมและสำหรับการรวมตัวกันนี้ได้ใช้ชื่อใหม่เป็น FieldComm Group โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมกิจการของสมาคมชื่อใหม่ได้ที่เวปไซด์ www.fieldcommgroup.org ซึ่งทั้ง 2 สมาคมนี้จะได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเพื่อทำให้ระบบควบคุมอัตโนมัติมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยแนวคิด “Connecting the World of Process Automation”