ตัวแทนหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Harbin Institute of Technology (HIT) จากประเทศจีน เพื่อเยื่ยมชมห้องปฏิบัติการของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ


           เมื่อวันพฤหัสที่ 28 มกราคม 2559 รศ.ดร.ไสว พงษ์สวัสดิ์ รศ.ดร.พิทยา ปานนิล รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณีและ ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ ในนามหัวหน้าห้องปฏิบัติการเฉพาะทางได้แนะนำเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรม Foundation Fieldbus Technology (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น FieldComm Group) และได้กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Harbin Institute of Technology (HIT) เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเช่นห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ PIDคอนโทรลเลอร์ , LabVIEW Application, การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมดีซีเอส (DCS) กับอุปกรณ์ฟิลด์บัส (Fieldbus) , PLC (SIEMENS , AB , MITSUBISHI , OMRON) , WIRELESS HART & ISA100 , DATA BASE (MES) โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (นายเจ๋อหลิน แซ่เฉิน) อาสาเป็นล่าม