ตัวแทนหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้ให้การต้อนรับทีมงานวิศวกรรมจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อเยื่ยมชมห้องปฏิบัติการของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ


           เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณีและ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ในนามหัวหน้าห้องปฏิบัติการเฉพาะทางได้แนะนำเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรม Foundation Fieldbus Technology (ปัจจุบันเปลียนชื่อเป็น FieldComm Group) และได้กล่าวต้อนรับทีมงานวิศวกรรมจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อเยื่ยมชมห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเช่นห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ พีไอดีคอนโทรลเลอร์ , LabVIEW Application, การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมดีซีเอส (DCS) กับอุปกรณ์ฟิลด์บัส , PLC (SIEMENS , AB , MITSUBISHI , OMRON) , WIRELESS HART & ISA100 , DATA BASE (MES)