คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ Fukuoka Institute of Technology (FIT) ประเทศญี่ปุ่นเพื่องานวิจัย และ การทำวารสาร INASS


           เมื่อวันที่ 25 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ ในนามหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ , รศ.ดร.พิทยา ปานนิล , รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ , ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี , รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ , ผศ.สาท คำมูล , ผศ.กฤษณ์ เสมอพิทักษ์ , ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและเข้าพบผู้บริหารของ Fukuoka Institute of Technology (FIT) ประเทศญี่ปุ่นโดยมี Prof. Kei Eguchi ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งได้พาเยี่ยมชม Fukuoka Institute of Technology (FIT) และได้ปรึกษาหารือในโครงการความร่วมมือกันทางด้านงานวิจัยและร่วมกันทำวารสาร INASS (http://www.inass.org/index.html) ในนามThe Intelligent Networks and Systems Society เป็นวารสาร Online Open Access ซึ่งตอนนี้อยู่ในฐาน SCOPUS แล้ว พร้อมกันนั้นยังได้พานักศึกษานำเสนอผลงานวิชาการงาน ICIAE 2016 International conference on Industrial Application Engineering 2016 ที่เมือง Bebpu ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย