งานทำบุญตึกวิศวกรรมอัตโนมัติ ในเช้าวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559


           ทางคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมวิศวกรรมอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์พระสายธรรมยุต - พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ (ติดกิจนิมนต์ที่อื่นด่วนจึงไม่สามารถมาไม่ได้) พระอาจารย์ก่อเกียรติ วัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง - พระอาจารย์มหาประกอบ ธัมมชีโว วัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสาคร –พระอาจารย์สุภาพ ปภาโส วัดถ้ำวังหิน จังหวัดกาญจนบุรี – พระอาจารย์สัมฤทธิ์ (เขียว) ฐิตสิทธิ วัดถ้ำจุนโท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก- พระอาจารย์จักรกฤษณ์ (โจ) คุเณสโน วัดป่านาแองญาณสัมปันโน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พระอาจารย์หมื่น ปัญญาธโร สำนักสงฆ์ป่าพุน้ำร้อน จังหวัดเพชรบุรี - พระอาจารย์อมร อุตตโล วัดป่าวังพุไซ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พระติดตามจากวัดป่ามหาไชยจำนวน 2 รูปมาเจริญพุทธมนต์และมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อสายไฟฟ้าเข้าวัดถ้ำจุนโท อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและซื้อเหล็กสร้างพระมหาเจดีย์ของหลวงปู่บุญมีกับพระอาจารย์มหาประกอบธัมมชีโว วัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อคณาจารย์และนักศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติและรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติจากคณาจารย์จากคณะฯต่างๆและรวมไปถึง เจ้าหน้าที่ พนักงานของสถาบันฯ ที่มาร่วมงานในการทำบุญที่ตึกวิศวกรรมอัตโนมัติในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 7.30 น.