งานสัมมนา "ในงานสัมมนาครบรอบ 20 ปี บริษัทดีมายเออร์ จำกัด "


           งานสัมมนาวิชาการ “DECHAROEN & Double Seed” ที่จัดโดย บริษัทดีมายเออร์ จำกัด (ผู้เชี่ยวชาญในระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตน้ำตาล)
           รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “DECHAROEN & Double Seed” ในงานสัมมนาครบรอบ 20 ปี บริษัทดีมายเออร์ จำกัด ที่จัดสัมมนาวิชาการให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทซึ่งลูกค้าเป็นกลุ่มโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย จำนวน 28 โรงงาน ได้แก่กลุ่มน้ำตาลในเครือมิตรผล กลุ่มน้ำตาลในเครือไทยรุ่งเรือง น้ำตาลสระบุรี กลุ่มน้ำตาลขอนแก่น เป็นต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล วังทองหลาง กรุงเทพฯ