งานสัมมนา "ในงานสัมมนาครบรอบ 20 ปี บริษัทดีมายเออร์ จำกัด "


           ผู้แทนจากบริษัท อะมะดะ มิยาชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์แบบเคลื่อนตัวอัตโนมัติ 3 แกนให้กับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอ
           เมื่ออังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 รศ.ดร.ไสว พงษ์สวัสดิ์ รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ และดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ เป็นผู้แทนหลักสูตรในการรับมอบเครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์แบบเคลื่อนตัวอัตโนมัติ 3 แกน จากผู้บริหารบริษัทอะมะดะ มิยาชิ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เชิงแสงที่ใช้สำหรับเชื่อมด้วยเลเซอร์ รวมทั้งส่วนประกอบอะไหล่ต่างๆสำหรับเครื่องจักรกล หุ่นยนต์สำหรับตัดชิ้นงาน-เชื่อมชิ้นงานทางอุตสาหกรรม