การพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้สำหรับทำคอยล์ทองแดง เป็นระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ให้กับ บริษัท ไทยทราโฟ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด


           เมื่อปีการศึกษา 2558 นายนนท์ปวิธ ก้อนทอง และ นายบัญญวัต มิ่งเมือง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้พัฒนาเครื่องจักรสำหรับใช้ทำคอยล์ทองแดงของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงให้กับ บริษัท ไทยทราโฟ แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด โดยการนำระบบ PLC และ HMI มาใช้ในการควบคุมแทนพนักงาน เพื่อเปลี่ยนการควบคุมให้เป็นระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องจักรให้มีระบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น