ตัวแทนหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานครเพื่อเยื่ยมชมห้องปฏิบัติการของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ


           เมื่อศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รศ.ดร ไสว พงศ์สวัสดิ์ รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ อาจารย์กฤษณ์ เสมอพิทักษ์และนักศึกษาวิศวกรรมอัตโนมัติชั้นปีที่ 3 ได้ให้การต้อนรับและแนะนำให้นักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 3 , 4 และ 5 จำนวน 60 คนถึงความสำคัญของห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรม Foundation Fieldbus Technology (ปัจจุบันเปลียนชื่อเป็น FieldComm Group) บริษัทที่สนับสนุนทางการศึกษาอย่างเช่นบริษัทดาลินี่จำกัดและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเฉพาะทางอื่นๆเช่นห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ , PIDคอนโทรลเลอร์ , LabVIEW Application, การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมดีซีเอส (DCS) กับอุปกรณ์ฟิลด์บัส (Fieldbus) , PLC (SIEMENS , AB , MITSUBISHI , OMRON) , WIRELESS HART & ISA100 , DATA BASE (MES) และหุ่นยนต์ทางอุตสาหกรรม