งานทำบุญตึกวิศวกรรมอัตโนมัติ

 

งานทำบุญตึกวิศวกรรมอัตโนมัติ ในเช้าวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อคณาจารย์และนักศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติและรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติจากคณาจารย์จากคณะฯต่างๆและรวมไปถึง เจ้าหน้าที่ พนักงานของสถาบันฯ ที่มาร่วมงานในการทำบุญที่ตึกวิศวกรรมอัตโนมัติ