การแบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สำหรับการฝึกงานในภาคการศึกษา 3/2559

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในภาคการศึกษา 3/2559