คณาจารย์ประจำสาขาฯ ได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ICICIC2012, Shanghai, China

 

คณาจารย์ประจำสาขาฯ ได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ICICIC2012, Shanghai, China

รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี ผศ.สาท คำมูล และนายอภินัย ฤกษ์รัตน์
ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 7th International Conference on Innovative Computing, Information and Control หรือ ICICIC2012
ที่จัดขึ้นโดย ICIC International ที่ Shanghai, China ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2555
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกและงานวิจัยที่ทำร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาอื่น ๆ ในหัวข้อ

- Foundation Fieldbus Segment Scheduling for Fast Loop Controls
- Using Fieldbus Physical Layer Diagnostics in Maintenance Practice
- Replacement of Existing Analog with Digital Fieldbus: A Case Study of Raw Cane Sugar Production
- Design of Muiltiple Conversion Ratio and Bidirectional Power Flow Using Dual SC DC-DC Converters
- Improved Wien Bridge Oscillator with Variable Output Amplitude
- Simple Resistance-to-Frequency Converter with Lead-Wire-Resistance Compensation