บริษัท Pinsuwan จำกัด ได้มอบสายสัญญาณสำหรับการทดลองทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ

 

ขอขอบคุณ บริษัท Pinsuwan จำกัด ได้มอบสายสัญญาณสำหรับการทดลองทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ ได้มอบให้เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556