กิจกรรม Automation Sport Day ครั้งที่ 2

 

กิจกรรม Automation Sport Day หรือกีฬาสีออโต้ ครั้งที่ 2 มีการแข่งขันกีฬามากมาย เช่น แชร์บอล วิ่งเปี้ยว และอื่นๆ จัดขึ้นเพื่อ สร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา และ ชวนให้ นักศึกษาแะคณาจารย์ ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้จัดขึ้นเมื่อวันสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556