กิจกรรม Automation First Meet ครั้งที่ 1

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นักศึกษาชั้นปี2 ได้จัดกิจกรรม Automation First Meet ครั้งแรก ให้น้องปี1 มีจุดประสงค์เพื่อให้น้องปี1 ได้รู้จักกับเพื่อนในชั้นปี และพี่ๆทุกชั้นปี