ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นให้เกียรติมาถ่ายทอดเทคโนโลยีการสื่อสาร

 

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ตัวแทนหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ได้ให้ การต้อนรับและร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น

ตัวแทนบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารแบบไร้สาย ISA100.11a เกี่ยวกับกิจกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทย

                                         โดยมี ตัวแทนของหลักสูตร
                                                      รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์
                                                      รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์

                                                  ตัวแทนจาก Azbil(Thailand) C0., Ltd
                                                       Mr. Srinakorn Nonthanakorn
                                                       Mr.RungKiet Chaiyapluck

                                                  ตัวแทนจาก Fuji Electric(Thailand) Co.,Ltd
                                                       Mr.Chotik Charoenapipol

                                                  ตัวแทนจาก Honeywell System(Thailand) Co.,Ltd
                                                       Mr.Anukoon Asawachatroj

                                                  ตัวแทนจาก Yokogawa(Thailand) Co., Ltd
                                                       Ms. Wantana Worawattanachai

                                                  ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น ตัวแทนจาก IEC TC65 Japanese National Committee
                                                       Mr. Hisashi Sasajima (Chairman)
                                                       Mr. Hisanori Hayashi (Secretary)