ทางหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติขอขอบคุณผู้บริหารบริษัทปิ่นสุวรรณจำกัดที่ได้มอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดให้กับทางหลักสูตร


ทางหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติขอขอบคุณผู้บริหารบริษัทปิ่นสุวรรณจำกัดได้มอบอุปกรณ์เครื่องมือวัด
ได้แก่ Pressure Gauge , Level Gauge , Thermometer , Pressure Transmitter ,
Level Transmitter , Pressure Regulator และเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์เช่น AMETEK
ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมอัตโนมัติไว้ฝึกเสริมทักษะในห้องปฏิบัติการณ.วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557