ทางหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติขอขอบคุณผู้บริหารบริษัท PANASONIC THAILAND ที่ได้มอบอุปกรณ์และชุดฝึกให้กับทางหลักสูตร


ทางหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติขอขอบคุณผู้บริหารบริษัท PANASONIC THAILAND ได้มอบอุปกรณ์และชุดฝึกให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมอัตโนมัติไว้ทดลองฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการซึ่ง
ได้แก่ ชุดฝึก Factory Automation 2 ชุด , ชุดอุปกรณ์ Pneumatic SMC , Signal Generator ,
D.C. Power Supply , PLC (OMRON) , A.C. Drive , PID Controller , ชุดหัวแร้งบัดกรี HAKKO และอื่นๆ
ได้มอบให้ไว้เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557