หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ทางผู้บริหารของบริษัท H.C. Starck ได้มอบอุปกรณ์ Remote I/O (WAGO)


ทางหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ทางผู้บริหารของบริษัท H.C. Starck ได้มอบอุปกรณ์ Remote I/O (WAGO)
ซึ่งมีรูปแบบสำหรับการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆโดยอุปกรณ์นี้ใช้การสื่อสารข้อมูลเป็นแบบ PROFIBUS DP , PROFIBUS PA
ซึ่งทางหลักสูตรจะได้จัดเตรียมไว้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีและทางด้านปฏิบัติให้แก่นักศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ต่อไป