คณาจารย์ประจำสาขาฯ ได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ SICE2014, Sapporo, Japan


รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ และดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SICE Annual Conference 2014
(International Conference on Instrumentation, Control, Information Technology and System Integration)
เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของสาขาวิชาและผลงานทางวิชาการที่ทำร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
และเข้าร่วมกิจกรรม JEMIMA (Japan Electric Measuring Instruments Manufacturers Association)
Forum ที่มีการบรรยาย “Digitalisation in Process Automation” ซึ่งจัดขึ้นที่ Hokkaido University, Sapporo, Japan ในระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2557

สำหรับงานวิจัยที่นำไปเสนอในการประชุมได้แก่


1. Foundation Fieldbus Device Replacement: A Case Study of Replacing Temperature Transmitter by Identical and Disparate Devices (สนับสนุนโดย Fieldbus Foundation Association Thai)
2. Priority Parameters of Process Alarms for Foundation Fieldbus PID Loop: A Case Study of Temperature Control in the Field Devices (สนับสนุนโดย Fieldbus Foundation Association Thai)
3. SCADA-Based Air Supply Monitoring System (สนับสนุนโดยบริษัท Air Power System Co., Ltd.)
4. A Simple Weld Seam Detector Based On Eddy Current Testing (ผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
5. System Development for Chicken Bone Inspection Using Image Processing (ผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร)