คณาจารย์ของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้ต้อนรับทีมบริหารจากบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) co.,ltd.


คณาจารย์ของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้ต้อนรับทีมบริหารจากบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) co.,ltd. เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ได้มอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ CC –Link Automation Network Technology และ Mitsubishi PLC รุ่น MELSEC – Q Series จำนวน 3 ชุดเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ) และในโอกาสในครั้งนี้ทางหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติขอขอบพระคุณอย่างสูง